Collection: Kia Ceed Sportwagon

The Kia Ceed Sportwagon features a Type 2 connection.
Kia Ceed Sportwagon