KIA Optima

The KIA Optima features a Type 2 connection.