Collection: Kia Optima PHEV

The Kia Optima PHEV features a Type 2 connection.
Kia Optima PHEV