Collection: Kia Niro

The Kia Niro features a Type 2 connection.
Kia Niro